Ile będziemy płacić za śmieci w Goleniowie ? – Posiedzenie połączonych komisji RM – Fragment – 19.11.2019 r.

W poprzedniej kadencji Rady Miejskiej w Goleniowie radni odesłali do poprawki projekt uchwały dotyczący Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy. Burmistrz tak się tym przejął, że do dnia dzisiejszego Gmina Goleniów tego Programu nie posiada. Obecni radni na Komisji Wspólnej postanowili, że projekt uchwały dotyczący planowanych podwyżek opłaty za śmieci musi wrócić pod dalszą dyskusję. Pomimo tego, że materiał trwa ponad dwie godziny, jest ciekawy z punktu widzenia mieszkańca, któremu władza chce sięgnąć do kieszeni. Rady Łukasz Mituła stawia konkretne argumenty wskazujące na nieczytelny projekt uchwały przygotowany przez burmistrza. Burmistrz Henryk  Zajko dopuszcza się wręcz oburzającego szantażu emocjonalnego. Radni usłyszeli, że brak akceptacji Rady spowoduje problemy z dopięciem budżetu. Jest to o tyle niesmaczne, że tzw. ustawa śmieciowa nie zaczęła obowiązywać od wczoraj, a jej nowelizacja od teraz. Włodarze mieli prawie rok na przygotowanie i omówienie wprowadzonych nowelizacją zmian, a także znalezienie rozwiązania na wciąż pogłębiający się tzw. deficyt śmieciowy. Pięć minut przed 12, kiedy tuż za rogiem czają się kary za brak wykazania przez Gminę 50% segregacji śmieci próbuje się narzucić 100% podwyżkę w opłatach za śmieci, dodatkowo obarczając mieszkańców opłatami za każdy worek i każdy pojemnik na śmieci. W chwili obecnej mszczą się kilkuletnie zaniedbania władzy i brak realnych rozwiązań dotyczących gospodarki śmieciowej i przystosowanie jej do takich standardów, jakie narzuca unijna dyrektywa. Wiadomym jest, że najlepszą obroną jest atak. Po serii pytań jakie zadał radny Ł. Mituła wiceburmistrz H. Zajko zamiast odnieść się merytorycznie do tematu, zaczął wypowiadać się na temat absencji radnego. Radny po raz kolejny zauważył brak na sali obrad Burmistrza Roberta Krupowicza. Wyraził swoją opinię, że w takich sprawach R. Krupowicz powinien być obecny na sali i czynnie brać udział w obradach.
Opłata śmieciowa ma w dalszym ciągu obciążać uczciwie składających deklaracje mieszkańców. Włodarze nie potrafią lub nie chcą przedstawić propozycji na poprawę ściągalności opłat z osób, które deklaracji nie składają lub podają w niej zaniżone dane. Tajemnicą poliszynela jest, że kwitnie na terenie Naszej Gminy wynajem mieszkań dla obcokrajowców. Tajemnicą poliszynela jest, że gro wynajmujących nie dopełnia obowiązku zgłaszania swoich lokatorów do tzw. systemu śmieciowego. Nie jest tajemnicą, że produkcja śmieci wzrastała z roku na rok, deficyt się powiększał, a władza spokojnie na to patrzyła odsuwając problem w czasie.
Kolejną dość ciekawą sprawą jest to, że Sprawozdawcą projektów uchwał był zastępca burmistrza Pan Henryk Zajko, osoba przebywająca, zgodnie z informacją zawartą w Kalendarium burmistrza, od 08 do 29 listopada br. na urlopie wypoczynkowym.

Andrzej Bugajski

Punkt

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów.
7. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów.

Foto: Paweł Czerwiński

Dodaj komentarz