Panie Burmistrzu, ja powiem to co odczuwam po Pana wypowiedzi; śmiem twierdzić, że jest Pan bardzo obrzydliwym człowiekiem, to po pierwsze jeśli chodzi o Pana plany, strategie, które urodziły się pewnie niedawno, a Pan zrobi wszystko, zmusi nawet i dyrektorów i pracowników, żeby się razem z Panem zgadzali w tej Pana chorobliwej wizji bo inaczej nie mogłabym tego nazwać – powiedziała Radna Aleksandra Muszyńska – Popielarczyk.

Powyższe stwierdzenie padło w toku dyskusji, w przedmiocie zwiększenia kwoty dotacji dla przedszkoli, jaka miała miejsce na wczorajszej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Goleniowie.

Przypomnijmy, 10 lat temu z inicjatywy Burmistrza Krupowicza w naszej gminie zaimplementowano nowy model podziału placówek edukacyjnych dla najmłodszych. Zakładał on przekształcenie większości przedszkoli publicznych na przedszkola niepubliczne. Nowy podział miał na celu zmniejszenie wydatków ponoszonych przez samorząd na zadania własne oświatowe. Wówczas nikt z lokalnie rządzących nie przewidział zmian jakie wprowadził rząd, który odgórnie nałożył na samorządy obowiązek zapewnienia każdemu maluchowi w wieku 3 + darmowego miejsca w przedszkolu.

W momencie wprowadzenia zmian na poziomie rządowym, samorząd goleniowski musiał pilnie poszukać rozwiązania. Postanowił więc wprowadzić “twory oświatowe” zwane przedszkolami niepublicznymi na prawach przedszkoli publicznych. Polegało to na tym, iż organem prowadzącym placówkę nie była gmina tylko inny podmiot, ale placówka dostawała 100 % kwoty dotacji, czyli tyle samo ile przedszkole prowadzone przez gminę.

Taki model na goleniowskim rynku funkcjonował ładnych parę lat, aż tu nagle podmioty prowadząc placówki niepubliczne zaczęli naciskać Burmistrza aby zwiększył im dotację ze względu na obecnie panującą sytuację gospodarczą.

Burmistrz Krupowicz takiej woli nie wyraził i zdecydował – bez konsultacji z Radą Miejską – iż jako gmina wrócimy do starego modelu zarzadzania oświatą, czyli gmina odzyska oddane w dzierżawę budynki przedszkolne wraz z istniejącą tam infrastrukturą tworząc bezpłatne miejsca w placówkach przeszklonych dla 350 dzieci.

Radni – jak się okazało na wczorajszej Sesji Nadzwyczajnej – nie mieli pojęcia o planach Burmistrza Roberta Krupowicza, a cała sytuacja była ogromnym zaskoczeniem.

Oprócz Radnej Muszyńskiej – Popielarczyk, która bardzo ostro wraziła swoje stanowisko, głos w sprawie zabrali Radni Klubu Koalicja Samorzadowa, Radny Zajko, Radny Kuszyński, Radna Faryniarz, Radna Latka a także Radny Łebiński.

Zachęcamy do obejrzenia całości posiedzenia – kliknij link 

Burmistrz przywraca przedszkola gminne

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz