Taki kazus Szanowni Państwo:

Zgodnie z Art. 6s. u.c.p.g. [Niedopełnienie przez gminę obowiązku odbierania odpadów]

W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2.
W praktyce oznacza to tyle, że nasze miasto wcale tak wyglądać nie musi. Wystarczy, iż gmina Goleniów jako – właściciel w myśl powyższego artykuły zleci posprzątanie miasta odpowiedniemu podmiotowi i odciąży siebie kosztami. Więc do roboty …
( red.)

Dodaj komentarz