Wybory sołtysów i rad sołeckich 2024

W dniach od 17 do 29 czerwca w Gminie Goleniów odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję. Wybory sołtysa i rady sołeckiej są przeprowadzane w terminie do sześciu miesięcy od dnia wyborów do Rady Miejskiej. Odbywają się podczas zebrania wiejskiego, które zwołuje Burmistrz Gminy.

Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.Do jego zadań i kompetencji należą m.in. reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz, zwoływanie zebrań wiejskich, przewodniczenie ich obradom, organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej, zapewnienie prawidłowej gospodarki środkami finansowymi Sołectwa. Sołtys przy wykonywaniu swoich zadań współdziała z rada sołecką. Rada ta ma charakter opiniodawczo-doradczy. Składa się z minimum 3 członków, a o jej faktycznej liczebności rozstrzyga zebranie wiejskie na zebraniu wyborczym.

 

Miejsce i terminy wyborów

 

MIEJSCOWOŚĆ DATA WYBORÓW MIEJSCE WYBORÓW
Białuń 19.06.2024 r., godz. 17:00 Białuń, wiata na boisku
Bolechowo 19.06.2024 r., godz. 17:00 Bolechowo, świetlica
Borzysławiec 17.06.2024 r., godz. 17:00 Borzysławiec, wiata na placu zabaw
Budno 17.06.2024 r., godz. 17:00 Budno, świetlica
Burowo 25.06.2024 r., godz. 17:00 Burowo, świetlica
Czarna Łąka 18.06.2024 r., godz. 17:00 Czarna Łąka, wiata na placu zabaw
Danowo 18.06.2024 r., godz. 17:00 Danowo, świetlica
Glewice 19.06.2024 r., godz. 17:00 Glewice, wiata na placu zabaw
Imno 26.06.2024 r., godz. 17:00 Imno, wiata na placu zabaw
Kąty 18.06.2024 r., godz. 17:00 Kąty, wiata na placu zabaw
Kliniska Wielkie 20.06.2024 r., godz. 17:00 Kliniska Wielkie, Szkoła Podstawowa
Komarowo 20.06.2024 r., godz. 17:00 Komarowo, Świetlica
Krępsko 27.06.2024 r., godz. 17:00 Krępsko, sala w Remizie strażackiej
Lubczyna 20.06.2024 r., godz. 17:00 Lubczyna, Szkoła Podstawowa
Łaniewo 27.06.2024 r., godz. 17:00 Łaniewo, świetlica
Łozienica 21.06.2024 r., godz. 17:00 Łozienica, sala „U Kwiatka”
Marszewo 29.06.2024 r., godz. 11:00 Marszewo, świetlica
Miękowo 28.06.2024 r., godz. 17:00 Miękowo, wiata na placu zabaw
Modrzewie 21.06.2024 r., godz. 17:00 Modrzewie, wiata na terenie rekreacyjnym
Mosty 24.06.2024 r., godz. 17:00 Mosty, świetlica
Mosty Osiedle 25.06.2024 r., godz. 17:00 Mosty Osiedle, wiata na terenie rekreacyjnym
Niewiadowo 24.06.2024 r., godz. 17:00 Niewiadowo, świetlica
Podańsko 20.06.2024 r., godz. 17:00 Podańsko, wiata na boisku
Pucice 25.06.2024 r., godz. 17:00 Pucice, wiata na placu zabaw
Rurzyca 19.06.2024 r., godz. 17:00 Rurzyca, świetlica
Stawno 21.06.2024 r., godz. 17:00 Stawno, świetlica
Święta 28.06.2024 r., godz. 17:00 Święta, świetlica
Tarnowiec 22.06.2024 r., godz. 11:00 Na terenie posesji Tarnowiec 5
Tarnówko 25.06.2024 r., godz. 17:00 Na terenie posesji Tarnówko 6
Wierzchosław 24.06.2024 r., godz. 17:00 Wierzchosław, świetlica
Załom 26.06.2024 r., godz. 17:00 Załom, wiata na placu zabaw
Żdżary 27.06.2024 r., godz. 17:00 Żdżary, świetlica
Żółwia Błoć 26.06.2024 r., godz. 17:00 Żółwia Błoć, świetlica

 

Podstawa prawna:

 

Informacja ze Strony Gminy i Miasta Goleniów

 

 

Dodaj komentarz