Pechowa lekcja Chemii – sprawa trafi do sądu

O tym co zaszło na lekcji chemii w Szkole Podstawowej w Komarowie, prawni opiekunowie pokrzywdzonego ucznia postanowili poinformować policję. Policja natomiast postanowiła – zgodnie z procedurą – skierować sprawę do Sądu.

Jak mówi rzecznik policji w Goleniowie Anna Dygas: ” … spisaliśmy relację opiekuna prawnego dziecka, ponieważ mamy do czynienia z oskarżeniem prywatnym, sprawa zostanie przez nas przekazana do Sądu Rejonowego w Goleniowie celem dalszego rozpoznania.”

W związku z zarzutami skierowanymi w stronę zarówno nauczycielki jak i dyrekcji szkoły, postanowiliśmy zaprosić obydwie Panie na wywiad celem dania szansy swobodnej wypowiedzi. Niestety, Pani Dyrektor stanowczo odmówiła wywiadu, twierdząc iż wszystko co miała do powiedzenia w tej sprawie już powiedziała.

Dowiedzieliśmy się również, iż o zaistniałej sytuacji rodzice poinformowali Panią Anitę Jurewicz – Wice Burmistrz Gminy Goleniów, która zajmuje się nadzorem nad edukacją w naszej gminie. Skarżący dodatkowo złożyli oficjalną skargę na piśmie.

List do Redakcji dot. Szkoły w Komarowie

(red.)

Dodaj komentarz