Informujemy że w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia odbędzie się kwalifikacja wojskowa 2024 roku.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku obejmuje:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2022 i 2023:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się w określonym terminie i miejscu mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat.

Kwalifikacja obejmie kobiety i mężczyzn

Badania obejmą mężczyzn urodzonych w 2005 r. oraz urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy do tej pory nie mieli określonej kategorii do służby wojskowej. Przed komisjami będą musiały stawić się również kobiety urodzone w latach 1997-2005, które mają przydatne w wojsku wykształcenie lub studiują m.in. analitykę medyczną, farmację, fizjoterapię, medycynę, stomatologię, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, czy weterynarię oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii lub kończą naukę w zawodach technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii. Kwalifikacja obejmuje też osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Obowiązek stawienia się przed komisją

Musimy pamiętać, że jeżeli jesteśmy w grupie osób objętych w tym roku kwalifikacją wojskową, to niezależnie od tego, czy otrzymaliśmy wezwanie, czy nie, naszym obowiązkiem jest pojawienie się przed komisją. Pamiętajmy również o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. paszportu. Do kwalifikacji wojskowej możemy zgłaszać się także na ochotnika, niezależnie od płci oraz kwalifikacji i wykształcenia. Warunkiem jest ukończenie 18 lat.

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku na terenie administrowanym przez WCR Szczecin będzie miała miejsce:

Powiatowa Komisja Lekarska w Szczecinie: 01.02 – 30.04. br. ul. Firlika 19,
71 – 637 Szczecin

Powiatowa Komisja Lekarska w Goleniowie: 19.02 – 13.03. br. kompleks rekreacyjno-sportowy „Fala” ul. Niepodległości 1, 72 – 100 Goleniów

Powiatowa Komisja Lekarska w Gryfinie: 04.03 – 27.03. br. internat ZSP ul. Łużycka 91, 74 – 100 Gryfino

 

Materiały

Kwalifikacja wojskowa – szczegółowe informacje

 

„Jestem Polakiem, więc obowiązki mam polskie” R. Dmowski

Z wyrazami szacunku,

kpt. Bartłomiej Kulesza
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Szczecinie

 

 

 

Inny ciekawy artykuł

 

Spowodował ciężkie obrażenia ciała

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz