Bliski koniec odbudowy wału nad Kanałem Królewskim w Budzieńiu

Postępują prace przy budowie wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim. Obecnie na placu budowy prowadzone są między innymi działania hydrotechniczne, widoczny jest także osadzony przepust na nowo wybudowanym wale czołowym.

To jedna z naszych obecnie prowadzonych inwestycji i dokładamy wszelkich starań, by realizowana była zgodnie z harmonogramem i z dużą starannością. Odbudowa wału przeciwpowodziowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego, swobodnego spływu wód poprzez kompleksową infrastrukturę zabezpieczającą – mówi Szymon Sroczyński, dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie.

Projekt pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, realizowany w ramach zawartej w dniu 20.05.2019 r. Umowy o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 , Oś Priorytetowa 03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 03.02.00 Zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje wykonanie dwóch zadań:

Zadanie 1- Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo – Brzózki w km 6+500 – 8+160- zadanie realizowane przez Zarząd Zlewni w Szczecinie

Zadanie 2- Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000 – 0+400 wraz z przepustem wałowym- zadanie realizowane przez Zarząd Zlewni w Stargardzie

Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego o długości 0,4 km wraz z wałem czołowym oraz przepustem wałowym w celu domknięcia istniejącego systemu obwałowań, dowiązania do modernizowanego prawostronnego wału i istniejącego lewostronnego, tak aby połączyć oba ciągi obwałowań w celu osiągnięcia kompleksowości zabezpieczeń to jedno z zadań realizowanych obecnie przez Zarząd Zlewni w Stargardzie. Za priorytet uznajemy poprawę bezpieczeństwa powodziowego oraz swobodnego spływu wód i jest to jedno z tych zadań, które zdecydowanie się do tego przyczyniają – wyjaśnia dyrektor ZZ Stargard Szymon Sroczyński.

Zakończono roboty budowlane na prawym wale ( 400 m). Osadzony oraz ubezpieczony został przepust wałowy na wale czołowym. Prace budowlane są etapie prac wykończeniowo-porządkowych. Planowany termin kompleksowego zakończenia przedmiotu umowy w raz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie to 17 maja 2021 – dodaje dyrektor Sroczyński.

(red.)

Dodaj komentarz