W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie, zgodnie z zapowiedzią oraz przyjętym budżetem, pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu robót budowlanych na ul. Dworcowej w Goleniowie.

Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje:
1) roboty pomiarowe 0,295 km,
2) frezowanie nawierzchni asfaltowej 2065 m2 (materiał Zamawiającego),
3) rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej 157 m2,
4) rozebranie krawężników betonowych 41 m,
5) wykonanie wykopów 28 m3,
6) wykonanie nasypów 11 m3,
7) regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych 6 szt.,
8) regulację pionową studzienek kanalizacyjnych 10 szt.,
9) regulację pionową wpustów deszczowych 10 szt.,
10) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 161 m2,
11) podbudowę z mieszanki niezwiązanej C90/3 o r. 25 cm- 45 m2,
12) warstwę mieszanki związanej cementem C3/4 o gr. 15 m- 117 m2,
13) podbudowę zasadniczą z mieszanek mineralno- bitumicznych AC22P 35/50 – 45 m2,
14) oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 45 m2
15) skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych 45 m2,
16) nawierzchnię mineralno- bitumiczną, warstwę ścieralną asfaltową z AC11S 5070 – 2110 m2,
17) nawierzchnię chodnika z kostki betonowej 117 m2,
18) organizację ruchu na czas robót- 1 kpl. (Wykonawca ma obowiązek zaktualizować projekt),
19) ustawienie krawężników betonowych 38 m.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na 29.02.2024r. 

(red.)

Po co nowe skoro można odrestaurować stare …

Dodaj komentarz