Nie we wszystkich miejscach działalność gospodarcza może być prowadzona, a chodnik niewątpliwie nie jest miejscem przeznaczonym do ustawiania straganu, czy eksponowania towaru na stołach.

W myśl postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie IV CSK 40/10 “nieruchomość przeznaczona pod drogę publiczną może stanowić tylko własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jedn. tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)”. Taka treść orzeczenia jednoznacznie wyklucza możliwość wybudowania chodnika na gruncie niestanowiącym własności jednostki samorządu terytorialnego, w tym wypadku gminy. (Prawo.pl)

Uchwałą Nr XIV/144/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej (treść uchwały ) wyznaczono targowiska, na których handlujący ponoszą opłatę w wysokości 2,70 zł za każdy metr kwadratowy z tytułu sprzedaży. Ustalono także, że przy sprzedaży prowadzonej poza targowiskami opłata targowa ma wynosić 25,00 zł dziennie za każdy m2.

Przy sklepie na ul. Zielona Droga został postawiony stragan, który zajął część istniejącego chodnika (?).

Wydawać by się mogło, że stragan usytuowano w pasie drogowym, na chodniku który ma służyć pieszym. Jak wynika z Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie został on jednak postawiony na prywatnym terenie, poza pasem drogowym i wyznaczonym targowiskiem. Niestety osoby zatrzymujące się przy tak usytuowanym straganie zmuszają innych pieszych do poruszania się po jezdni, a to już zagraża bezpieczeństwu ruchu.

 

W tym konkretnym przypadku osoba handlująca, jeżeli handel odbywał się w roku 2020, powinna co dzień wnosić do kasy Urzędu opłatę targową w wysokości 25 zł za każdy zajęty metr kwadratowy terenu, ponieważ sprzedaż następowała poza terenem wyznaczonym. Do poboru opłaty targowej na terenie miasta wyznaczona została Spółka PGK.

WAŻNE! Opłata targowa została od 1 stycznia zawieszona. Jest to wynik nowelizacji ustawy covidowej, tak zwanej tarczy antykryzysowej 6.0. Zgodnie z nowymi przepisami samorządom przysługuje rekompensata za utracone dochody.
Niestety osoby prowadzące działalność gospodarczą i ponoszące opłatę za dzierżawę gminnego terenu, w dalszym ciągu są zdane na łaskę i niełaskę gminnej władzy.

(red.)

Dodaj komentarz