Mięsna rewolucja – z flagą w tle

Już niedługo czeka nas “mięsna rewolucja”, 30 września wchodzi w życie rozporządzenie ministerstwa rolnictwa w sprawie oznaczania flagą kraju, z którego mięso pochodzi. Każde mięso świń, owiec, kóz i drobiu, wołowe, końskie i inne będzie podlegało temu obowiązkowi. Zgodnie z rozporządzeniem grafika z flagą kraju pochodzenia nie może być mniejsza niż, opis produktu. Wyłączone z obowiązku oznaczania będą mięsa pochodzenia krajowego. Do tej pory przepisy obowiązujące w stosunku do warzyw, owoców ale i produktów mięsnych nakazywały oznaczanie napisem kraju pochodzenia na opakowaniach. Ponieważ producenci często pisali wręcz drobnym maczkiem tą informację, postanowiono dokładnie oznaczyć kraj pochodzenia ujmując to w przepisach. Gdyby na mięsie nie było możliwości umieszczenia takiej informacji (mięso nie opakowane) Informacja takowa musi zostać umieszczona na wywieszce z ceną.

“Obowiązek prezentowania grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia jest uzupełnieniem informacji, która już w aktualnym stanie prawnym musi być udostępniana konsumentom w obiektach handlowych na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio prezentacji mięsa. Wymóg podawania informacji dotyczących państwa pochodzenia w przypadku nieopakowanego świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, owiec, kóz i drobiu wprowadzono przepisem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. Poz. 2461).

Mając na uwadze potrzebny czas na dostosowanie się przedsiębiorców do nowych wymagań uwzględniono 90-dniowy okres przejściowy, co oznacza, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie w dniu 30 września 2020 r. – MRiRW

Andrzej Bugajski

Dodaj komentarz