“Wałek” w Goleniowskich stołówkach szkolno-przedszkolnych

Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością stwierdzamy, iż w Gminie Goleniów doszło i dochodzi do złamania przepisów prawa w obrębie pobierania opłat od rodziców / prawych opiekunów dzieci które korzystają z posiłków w placówkach edukacyjnych.

Nasza redakcja dotarła do nowych dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy.  Są to ” świeże” protokoły Regionalnych Izb Obrachunkowych – w tym trzy ze Szczecina – które jednoznacznie i bezsprzecznie wskazują, iż Rodzice dzieci korzystających z posiłków w szkołach / przedszkolach pokrywają jedynie koszty zakupienia artykułowe żywnościowych, bez względu czy stołówka w placówce prowadzona jest przez organ nią zarządzający, czy podmiot zewnętrzny, czy też zlecenie cateringu. 

Co to oznacza w praktyce dla przeciętnego rodzica ? Oznacza to, iż zamiast 11 zł za obiad z dwóch dań w stołówce szkolnej, czy przedszkolnej opiekun powinien płacić około 6 zł. Czujecie Państwo tą różnicę … ? Bez wątpienia !

Ponieważ nasi Szanowni Radni – mamy tu na myśli Radnych Opozycyjnych – bawią się z w/w sprawą już prawie pół roku postanowiliśmy ich lekko zmotywować do pracy. Przedstawiamy Państwu zatem pełen skład Komisji Rewizyjnej i mówimy szczerze i otwarcie to Wy członkowie tej komisji z przewodniczącym na czele jesteście odpowiedzialni za doprowadzenie sprawy stołówkowej do końca. To na Was spoczywa moralna odpowiedzialność nie gadania ale działania.

Przewodniczący – Łukasz Mituła ( pierwszy, który przyleciał przed kamerę Radia Szczecin aby wyrazić swoją dezaprobatę w sprawie likwidacji stołówek przedszkolnych )

Wice przewodnicząca – Aleksandra Muszyńska ( Radna wielokrotnie wyrażała swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, twierdząc, iż  Ona sama tak jak i klub Prawa i Sprawiedliwości są w kontrze decyzji Pana Burmistrza Krupowicza co do likwidacji stołówek przedszkolnych )

Pani Dorota Chodyko ( Radna krzycząca najgłośniej jaka to podłość i niegodziwość ze strony Burmistrza ” napadać” na bezbronne dzieci i biedne Panie Kucharki )

Małgorzata Latka ( Radna Klubu PiS czyli popierająca stanowisko wyrażone przez Radą Muszyńską )

Katarzyna Paciorek – Zalewska ( Radna Klubu PiS czyli popierająca stanowisko wyrażone przez Radą Muszyńską )

Krzysztof Sypień ( drugi w kolejce po Pani Chodyko najbardziej postulujący w sprawie likwidacji stołówek )

Bogdan Zaczkiewicz oraz Artur Panek ( po nich nie ma co się wiele spodziewać, muszą dochować wierności swojemu przywódcy )

Pomimo, iż Komisja Rewizyjna dostała na dogłębną analizę całej sprawy czas aż do końca października tego roku. Mamy nadzieję na znacznie szybsze rozstrzygnięcie.

Do PRACY, do ROBOTY !!!

P.S. Jako Redakcja postanowiliśmy również skierować wniosek do Senator Magdaleny Kochan o zajecie stanowisko w/w sprawie.

Poniżej dla zainteresowanych zamieszczamy protokoły pokontrolne RIO:

Wystąpienie pokontrolne RIO 18.06.21 Szczecin

Wystąpienie pokontrolne 06.08.21 RIO Szczecin – Chociwel

Wystąpienie pokontrolne RIO Szczecin 03.08.2021

Wystąpienie pokontrolne 26 stycznia 21 RIO Kielce

023_100_20 RIO KATOWICE BARDZO WAŻNE

(red.)

 

Dodaj komentarz