“200 lat”, ” Życzliwy telefon” już w CUS

Proces przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społeczny dopełnia się, nie tylko papierowo ale, również realnie. Wachlarz usług pobrzeża się i jak poinformował nas Pan Zbigniew Łukaszewski – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Goleniowie – na dzień 14 marca 2022r., oferta usług społecznych adresowana do mieszkańców gminy Goleniów zgodnie z przyjętym do realizacji Programem obejmuje:

a)    w zakresie usług wspierających realizowanych przez organizatorów usług społecznych, adresowaną do osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym prowadzi – Centrum Kręgów Wsparcia. Usługa polega na kompleksowym wsparciu środowiskowym osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin poprzez stworzenie warunków umożliwiających funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w swoim środowisku życia także po śmierci jej opiekunów: rodziców lub innych bliskich osób. Usługa opiera się na pracy z osobą, rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi, miejscami aktywności życiowej – budowanie Kręgów Wsparcia  oraz organizacji warsztatów i innych działań edukacyjnych.

Certyfikowane Oleje Konopne Najwyższej Jakości – Sklep Konopny Listek Goleniów ul. J. Matejki 3B

b)    usługa „Życzliwy telefon” adresowana do starszych osób samotnych. Usługa „ŻYCZLIWY TELEFON” to wsparcie obejmujące rozmowę telefoniczną, która może mieć charakter: – towarzyski, – zebrania informacji na temat potrzeb osoby starczej, bieżącej sytuacji, stanu zdrowia, samopoczucia, w celu podjęcia działań wspierających, – przekazania informacji o zakresie dostępnych usług społecznych. Świadczenie usługi odbywa się w czasie dopasowanym do sytuacji osoby starszej, najlepiej po wcześniejszym ustaleniu terminu takiego kontaktu. Częstotliwość wsparcia wynika z ustaleń z osobom zainteresowaną, ale nie częściej niż 2 razy w tygodniu.
c) usługa „200 lat” polega na organizacji uroczystych obchodów urodzin (bądź innego jubileuszu, jak np. pięćdziesięciolecia pracy społecznej) osobie w wieku emerytalnym,  w szczególności osobie samotnej, w społeczności lokalnej i przy jej zaangażowaniu (aby wydarzenie było niespodzianką, wymagane jest zgłoszenie i zaangażowanie np. sąsiadów).
d) usługa „POMOC SĄSIEDZKA”  adresowana jest do osób samotnych, niesamodzielnych, wymagających opieki. Obejmuje ona doraźną pomoc wspierająco-opiekuńczą dostosowaną do indywidualnych potrzeb – pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych. Usługa świadczona będzie przez osoby blisko zamieszkujące niebędące członkami rodziny, które zostały wskazane przez Odbiorcę usługi. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem CUS w Goleniowie w wymiarze do 10 godzin w miesiącu przez kolejne 3 miesiące.
Wymienione wyżej usługi uruchomione zostały w konsekwencji otrzymanej w dniu 3.03.2022r. zgody z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na propozycje zmian w zakresie aktualizacji budżetu usług społecznych. Wnioski można składać w biurze obsługi w CUS przy ul. Pocztowej 13 w Goleniowie.

W ramach usług podstawowych uruchomiono (wnioski można składać w biurze obsługi w CUS przy ul. Pocztowej 13 w Goleniowie):
1)    usługę Doradcy Osoby/Rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji zdrowotnej, kiedy członek rodziny uległ wypadkowi, wystąpiła nagła choroba (np. udar, zawał serca). Do tej usługi uruchomiono dedykowany nr telefonu komórkowego: 451 051 135.  Konsultacja może się odbyć wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość spotkania w miejscu zamieszkania. Działania doradcy obejmują: przedstawienie osobie lub rodzinie zakresu możliwych rozwiązań w ramach systemu Ochrony Zdrowia służących poprawie sytuacji zdrowotnej, pomoc osobie lub rodzinie w zbudowaniu indywidualnego planu działań prozdrowotnych (rehabilitacyjnych, leczniczych), ułatwianie osobie lub rodzinie nawiązanie kontaktów z różnymi placówkami medycznymi (publicznymi, niepublicznymi) i podmiotami wspierającymi, pomoc osobie lub rodzinie w porządkowaniu i prowadzeniu dokumentacji medycznej i monitorowaniu stanu zdrowia. Przygotowano ulotki informacyjne i do dnia 14.03.2022r.  dostarczono je do łącznie 8 punktów w Goleniowie (4), Załomiu (1), Pucicach (1), Rurzycy (1), Mostach (1). Do pozostałych miejscowości ulotki będą docierać w kolejnych terminach.
2)    usługa wsparcie psychologiczne i terapeutyczne przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów – doświadczający stresowych sytuacji życiowych lub cierpiący na zaburzenia psychiczne, z gminy Goleniów. Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne jest krótkoterminową formą pomocy (do 10 godzin dla jednej osoby)  zawierająca wsparcie w następstwach psychicznych związanych z pandemią COVID 19, polegających między innymi na trudności w utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, członkami rodziny, współpracownikami, sąsiadami itp., śmiercią bliskiej osoby, ciągłym stresem, problemami  ze snem, brakiem bezpieczeństwa, a także z problemami w adaptacji do nowej sytuacji.
Usługa jest również realizowana w formie warsztatów dla nauczycieli, rodziców, opiekunów: maksymalnie 4 spotkania po 2 godziny.

Wszystkich zainteresowanych kierujemy na stronę internetową CUS, gdzie znajdziecie Państwo numer kontaktowy pod którym wykwalifikowany urzędnik udzieli Wam wyczerpujących informacji: strona CUS Kontakt – link.

 

Dodaj komentarz