Ponad 3.7 mln dopłacimy za śmieci z budżetu gminnego …

Ku uciesze większości mieszkańców, w roku 2024 nie przewiduje się podwyżki za odbiór i wywóz odpadów w Gminie Goleniów.

Brak podwyżki nie oznacza jednak, iż opłaty za śmieci jakie uiszczają mieszkańcy są wystarczające i pokrywają w całości koszty związane z gospodarką śmieciową.

Jak czytamy w uchwale przyjętej na ostatniej Sesji Rady Miejskiej; postanawia się o pokryciu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 3 703 983,77 zł, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024.

Na Sesji ze strony Radnego Marcina Gębickiego padło pytanie dotyczące kwoty, jaką musiałby dorzucić każdy mieszkaniec, aby gmina nie musiała dopłacać ze wspólnej puli, a przeznaczyć te pieniądze na przykład na inwestycje.

Jak poinformował, w odpowiedzi na to pytanie, Skarbnik Gminy pan Mirosław Guzikiewicz, żeby wpływy i koszty się bilansowały, każdy mieszkaniec naszej Gminy wpisany do systemu, musiałby dopłacić około 9 złotych “do interesu”.

Zważywszy na ten fakt, może warto się zastanowić nad podwyżką skoro i tak płacimy …

Jedno jest pewne, temat opłaty śmieciowej powróci prędzej czy później.

 

Nowy Prezes PGK w oczach pracodawcy

 

 

Dodaj komentarz