Masztu nie będzie. Wojewoda uchylił decyzję w całości !

O sprawie informowaliśmy kilka tygodni temu.

Sprawa sięga roku 2019. Wówczas mieszkańcy dowiedzieli się o całym procederze i natychmiast podjęli reakcję. Wtedy, pojawiły się pierwsze protesty oraz odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Goleniów.

Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało decyzję pierwszej instancji, przyznając tym samym rację Burmistrzowi Gminy Goleniów i dało zielone światło inwestorowi.

Cała sprawa na jakiś czas ucichła. Dnia 17 czerwca 2020r., inwestor bowiem złożył do burmistrza wniosek o zawieszenie przedmiotowego postepowania. Burmistrz postepowanie zawiesił. Mieszkańcy odetchnęli z ulga, ale sprawa wróciła.

Starostwo Powiatowe wydało pozwolenie na budowę. Jednakże, mieszkańcy postanowili zaskarżyć decyzję starosty do ograniu wyższej instancji tj. Urzędu Wojewódzkiego.

Jak poinformowała nas pani Lidia Jakubowska – przewodnicząca rady osiedla Helenów -Wojewoda Zachodniopomorski uchyli decyzję Starosty. Decyzja ta jest ostateczna i żadnej ze stron nie przysługuje od niej odwołanie.

Przewodnicząca w swojej wypowiedzi zaznaczyła jednak, że mimo sprzyjającego stanowiska wojewody, mieszkańcy cały czas będą czujni i nie dopuszcza do podnoszenia ręki na ich życie i zdrowie.

(red.)

“Sąsiedzie z ul. Krzywoustego 17 NIE ZABIJAJ”

Dodaj komentarz