Aplikant w Straży Miejskiej poszukiwany …

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy Aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w terminie do dnia 21.12.2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
Informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w kadrach Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie – tel. 91 46 98 207 lub 91 46 98 293 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie.

Informacje oraz foto – Gmina Goleniów

Dodaj komentarz