W województwie lubuskim prowadzone są prace przy przewiercie pod rzeką Warta. To najdłuższe w Polsce przekroczenie bezwykopowe realizowane w technologii Direct Pipe na trasie gazociągu o średnicy 1000 mm. Łącznie przewiert będzie miał długość 1400 m., a jego budowa zakończy się w styczniu 2022 r. 

„Stosowana przez GAZ-SYSTEM technologia bezwykopowych przewiertów umożliwia mało inwazyjne przekraczanie trudnych geologicznie lub urbanizacyjnie terenów. Na lądowym odcinku gazociągu Baltic Pipe technologię tę wykorzystamy w 120 skrzyżowaniach m.in. z drogami, wiaduktami oraz rzekami” – powiedział Krzysztof Jackowski, wiceprezes GAZ-SYSTEM.

Rewelacyjne niemieckie oraz czeskie maści na zapalenie stawów i bóle mięśni

Wiercenie otworu pod Wartą rozpoczęto 24 listopada 2021 r., jednak przygotowania trwały już od września. Pospawano wówczas rury dzieląc je na cztery sekcje, z których każda waży ponad 200 ton. Połączone odcinki poddano wstępnej próbie szczelności. Przygotowano również niezbędne do przewiertu zaplecze wraz z komorą startową o wymiarach 6×42 m. Układany gazociąg ma średnicę 1000 mm, natomiast głowica wiercąca 1110 mm. Łącznie przewiert będzie miał długość 1400 m, a sam gazociąg zostanie zainstalowany na głębokości ok. 30 m (w najniższym punkcie będzie na głębokości 40 m). Przewidywany termin zakończenia wiercenia szacowany jest na połowę stycznia 2022 r.

Część lądowa Balic Pipe składa się z budowy dwóch gazociągów: Goleniów – Lwówek i Niechorze – Płoty oraz budowy 3 tłoczni. Przewiert pod Wartą znajduje się na trasie gazociągu relacji Goleniów – Lwówek. Łącznie na tej trasie budowy zaplanowano 98 przejść bezwykopowych, w tym 93 przeciski i mikrotunele, 1 HDD oraz 4 przekroczenia Direct Pipe. Obecnie zakończyła się budowa 97 z nich, w tym wykonano przekroczenia rzek: Ina, Pełcz oraz Krąpiel. Przejście pod Wartą będzie ostatnim bezwykopowym przewiertem na tym gazociągu.

Informacje dodatkowe

Wszystkie prace na gazociągu relacji Goleniów – Lwówek przebiegają zgodnie z harmonogramem. Obecnie pospawano i ułożono w wykopie 165 km z zaplanowanych 191 km trasy. Pierwsze pięć odcinków gazociągu poddano próbie wytrzymałości i szczelności, a następne są w trakcie przygotowania. Kolejnym etapem budowy będzie wykonanie spoin gwarantowanych, czyli łączenie odcinków po próbach wytrzymałości i szczelności.  Końcowe prace będą polegały na zahumusowaniu i rekultywacji pasa inwestycji.

Elementem lądowej części projektu Baltic Pipe jest również budowa gazociągu relacji Niechorze – Płoty, złożonego z dwóch odcinków, czyli rurociągu o średnicy 900 mm układanego z Niechorza do Terminala Odbiorczego w Konarzewie oraz drugiego o średnicy 1000 mm łączącego ten terminal z Węzłem Przesyłu Gazu w Płotach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dotąd ułożono już około 85 proc. całej trasy gazociągu. Wykonano również ponad połowę z zaplanowanych 22 przejść bezwykopowych. Obecnie odbywa się zaawansowany etap spawania, układania i zasypywania gazociągu. Trwają również przygotowania do prób ciśnieniowych.

Prace przy budowie lub rozbudowie 3 tłoczni gazu w ramach projektu Baltic Pipe przebiegają zgodnie z planem. W Goleniowie, Odolanowie i Gustorzynie trwają prace wykończeniowe przy budynkach, rurociągach oraz innych instalacjach technicznych, niezbędnych do funkcjonowania tłoczni.

Wszystkie prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem, tak by 1 października 2022 r. gazociągiem Baltic Pipe popłynął gaz do Polski.

Projekt Baltic Pipe ma na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego na rynek europejski. Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duński i polski, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Równocześnie Baltic Pipe pozwoli na przesył gazu z Polski do Danii. Projekt realizowany jest przez polskiego operatora gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM oraz operatora duńskiego systemu przesyłowego gazu Energinet.

Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”). Budowa gazociągu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility) w zakresie prac projektowych i budowy gazociągu.

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe można znaleźć na stronie internetowej https://www.baltic-pipe.eu/pl/ oraz na koncie https://twitter.com/BalticPipe_PL.

Dodaj komentarz