Betlejemskie Światełko Pokoju zawita również do Goleniowa …

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

W tym roku BŚP odbywa się pod hasłem „Czyńmy pokój” W czasach, gdy w Ukrainie toczy się wojna, gdy tak wiele niepokoju dręczy inne narody, gdy niepokój, lęk i obawy towarzyszą wielu ludziom akcja Betlejemskiego Światła Pokoju jest kolejną okazją, by pochylić się nad cennym darem dla ludzkości i zainicjować refleksję nad tym, czym jest POKÓJ oraz ukazania różnych jego wymiarów.

Goleniowscy harcerze także biorą udział w tym cudownym wydarzeniu i jak co roku pragną serdecznie zaprosić wszystkich Mieszkańców Goleniowa i okolic do tego, aby zabrali ze sobą światełko do swoich domów.

16.12 (sobota) odbywa się Świąteczna Parada Światła organizowana przez Wood&Brass Band. Po przemarszu przy Rampie Kultura będzie namiot, a w nim harcerze ze światełkiem.

Każdy będzie mógł do nas podejść z własnym lampionem/ świeczką i zabrać ogień do swojego domu …

(red.)

Świąteczna Parada Światła

Dodaj komentarz