Maraton Puszczy Goleniowskiej – przeniesiono

8 EDYCJA MARATONU PUSZCZY GOLENIOWSKIEJ z dnia 26.09.2020r. ZOSTAJE PRZENIESIONA na 25.09.2021r.

W związku z panującą pandemią COVID-19 i nieprzewidywalnym rozwojem sytuacji w najbliższych miesiącach, kierując się poczuciem odpowiedzialności za zdrowie uczestników i wolontariuszy, a także brakiem możliwości profesjonalnego przygotowania biegu w tych warunkach organizator 8 edycji Maratonu Puszczy Goleniowskiej przenosi w/w bieg na rok następny tj.z dnia 26.09.2020 na 25.09.2021r.Opłata startowa wniesiona przez uczestników zostaje przeniesiona na rok następny.W przypadku gdy uczestnik rezygnuje z biegu, który ma się odbyć 25.09.2021r jest proszony o przesłanie informacji o rezygnacji drogą e-mail na adres [email protected] wówczas opłata startowa zostanie zwrócona na konto bankowe z którego dostała dokonana wpłata w terminie 10 dni od przesłania rezygnacji.

z maratońskim pozdrowieniem

Dariusz Gapiński
prezes
ProGDar Marathon Team

szczegóły i komunikaty :
www.progdar.pl
www.facebook.com/maratonpuszczygoleniowskiej/?fref=ts

Dodaj komentarz