GTBS nie wpuścił na kontrolę komisji. Będzie sesja nadzwyczajna?

GTBS nie wpuścił na kontrolę komisji. Będzie sesja nadzwyczajna?

Jak poinformował przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Łukasz Mituła, członkowie komisji nie podjęli czynności kontrolnych w spółce GTBS.

Przewodniczący wyjaśnił, iż pani prezes odmówiła przeprowadzenia czynności kontrolnych przez zespół  mimo, iż ten przedstawił wszelkie potrzebne zgody i upoważnienia.

Jeśli chodzi o GTBS to jest to, w tej chwili, tym bardziej bulwersujące. Cały czas docierają do nas sygnały od mieszkańców o nieprawidłowościach i chcielibyśmy, aby to było publicznie wyjaśnione – mówił na Sesji przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan radny Łukasz Mituła.

Zastanawiamy się w tej chwili. Być może podejmiemy inicjatywę zwołania Sesji Nadzwyczajnej i jednak dyskusji publicznej nad tymi tematami – dodał radny Mituła.

(red.)

Komisja Rewizyjna wejdzie do gminnej spółki GTBS

Dodaj komentarz