Na sesji Rady Miejskiej, w dniu 26.01.2022r., Pan Radny Robert Kuszyński wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia, przez Burmistrza Gminy Goleniów, informacji w przedmiocie przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową kontroli gospodarki finansowej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu kontroli oraz wskazaniem wszystkich nieprawidłowości. Przypomnijmy, że owa kontrola miała miejsce w dniach  06.09 – 19.11.2021r

Sukces w walce z Łuszczycą oraz AZS – maść Konopna – dostępna w Sklepie Konopny Listek Goleniów ul. J. Matejki 3B

Pan Burmistrz Banach był bardzo zaskoczony wnioskiem Radnego dając do zrozumienia, że jest nieprzygotowany do zreferowania ustaleń RIO.

Mimo, iż Pan Kuszyński wykazał zasadność swojego wniosku, Rada Miejska większością głosów odrzuciła jego propozycję , co w konsekwencji oznacza, iż Pan Burmistrz nie “pochwalił się” Wysokiej Radzie licznymi uchybieniami, które RIO przedstawiło w swoim pokontrolnym protokole.

Może kiedyś się odważy głośno o tym opowiedzieć …

Przyjazne przestrzenie w Gminie Goleniów

 

(red.)

Dodaj komentarz