Terminal LNG w Świnoujściu z kolejną decyzją dotyczącą rozbudowy

29 kwietnia br. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla zachodniej estakady
przesyłowej LNG wraz z budynkiem podstacji elektrycznej 6/0,4 kV w Świnoujściu. Spółka Polskie LNG (Grupa Kapitałowa GAZ-SYSTEM) uzyskała dzięki temu prawo do dysponowania nieruchomościami na cele
budowlane, potrzebne do realizacji Programu Rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Świnoujściu.

– Oznacza to, że mamy komplet decyzji, niezbędnych do wystąpienia o pozwolenia na budowę, dla projektu
rozbudowy zarówno części morskiej, jak i lądowej Terminalu – podkreśla Krzysztof Jackowski – Wiceprezes
Zarządu spółki Polskie LNG.

Inwestycja objęta decyzją ma na celu zwiększenie możliwości regazyfikacyjnych, niezawodności procesu
technologicznego oraz rozwój wachlarza usług oferowanych przez Terminal o załadunek LNG na statki różnej
wielkości (w tym na bunkierki LNG). Zapewni to większą elastyczność i optymalizację pracy instalacji na
Terminalu.

Program Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu składa się z czterech komponentów. W części lądowej –
budowy trzeciego zbiornika oraz bocznicy kolejowej – umożliwiającej przeładunek LNG na cysterny i kontenery
ISO, w części morskiej – budowy drugiego nabrzeża dla statków – realizowanego wspólnie z Zarządem
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Wydana decyzja lokalizacyjna obejmuje planowaną estakadę
przyłączoną z jednej strony do nowego zbiornika, z drugiej do planowanego nabrzeża. Polskie LNG znajduje
się na końcowym etapie postępowań przetargowych na wybór wykonawców dla tego zakresu prac. Trwa
oczekiwanie na złożenie ofert ostatecznych od oferentów.

Realizacja tych zamierzeń nie tylko zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale pozwoli także
zaoferować klientom gazoportu szeroki wachlarz nowych usług na rozwijającym się dynamicznie rynku LNG.
Rozbudowa Terminalu w Świnoujściu jest objęta dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020, PRIORYTET: VII, DZIAŁANIE: 7.1 w ramach projektu pod nazwą: „Rozszerzenie
funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu”.

 

***
Pierwszym etapem rozbudowy Terminalu jest zwiększenie istniejącej instalacji o m.in. dodatkowe regazyfikatory
SCV (ang. Submerged Combustion Vaporiser). Dzięki temu wzrośnie techniczna moc regazyfikacyjna obiektu
o 50 procent tj. osiągnie poziom ok. 7,5 mld m3 rocznie. Dla tego zadania spółka Polskie LNG otrzymała
wszystkie wymagane prawem decyzje i posiada umowę na dostawę urządzeń oraz wykonanie robót
budowlano-montażowych. Zgodnie z harmonogramem termin zakończenia tej inwestycji przypada na koniec
2021 roku.

Dodaj komentarz