Będzie ścieżka w Białuniu – przetarg już ruszył!

Jak poinformował nas radny Andrzej Różański w dniu 17.11.2023r. został ogłoszony przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Białuń.

Z wielką przyjemnością chciałbym Państwu zakomunikować że w dniu wczorajszym, po dość długim oczekiwaniu, ogłoszony został przetarg na budowę ścieżki rowerowej na odcinku: od skrzyżowania w Żółwiej Błoci do przejazdu kolejowego w Białuniu . Oferty można składać do 5 grudnia 2023 .

Ze względu na decyzję wojewody o wydłużeniu terminu przekazywania działek decyzją ZRID , do 120dni zamówienie zostało podzielone na zamówienie podstawowe i zamówienie z prawem opcji . Zamówienie podstawowe obejmuje budowę ścieżki od skrzyżowania w Żółwiej Błoci do skrzyżowania z ulicą Sielankową (wraz z odcinkiem przy Sielankowej ) , natomiast zamówienie z prawem opcji obejmuje dalszy odcinek do przejazdu kolejowego i to właśnie przy tym odcinku jest najwięcej wykupów prywatnych gruntów , na przekazanie których musimy czekać wspomniane 120 dni.

-Jeżeli uda się szybko wyłonić wykonawcę , to budowa ścieżki może się zakończyć we wrześniu 2024 roku .
Kolejny krok …to budowa ścieżki od przejazdu kolejowego do placu zabaw w Miękowie , tak aby połączyć trójwieś bezpiecznym ciągiem komunikacyjnym , z którego na pewno będą korzystać między innymi dzieci aby dotrzeć bezpiecznie do szkoły. Mam nadzieje że ten kolejny krok wykonamy dość szybko….i o to będę zabiegał z wielką determinacją.

(red.)

To były wspólne działania – mówi Radny Różański

Dodaj komentarz