Wojewoda Zbigniew Bogucki opanował Goleniów!

Jesteśmy obecnie w najgorętszym czasie kampanijnych zmagań. Plakaty, banery, szyldy z twarzami kandydatów na posłów i senatorów, są już niemal wszędzie.

Na terenie naszej gminy zostały zamontowane specjalne tablice wyborcze. Na tablicach, komitety mają możliwość promowania swoich kandydatów.

Plakaty wyborcze można wieszać w wielu miejscach. Jakkolwiek, warunkiem niezbędnym jest uzyskania zgody zarządcy nieruchomości. Kwestia ta jest regulowana przez Kodeks Wyborczy.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym:

Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych oraz telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Ponadto, przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych, w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.
Co więcej, plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

Który kandydat cieszy się największą popularnością w naszym mieście oraz wsiach Gminy Goleniów ?

Patrząc na liczbę wywieszonych, na prywatnych posesjach banerów, w przestrzeni zdecydowanie  króluje Zbigniew Bogucki –  Wojewoda Zachodniopomorski. 

Jak poinformował nas pan Arkadiusz Guziak – przewodniczący komitatu PiS w Gminie Goleniów – pan Wojewoda Bogucki w najbliższą niedzielę odwiedzi nasze miast.

Szczegóły spotkania przekażemy już wkrótce.

(red.)

Wojewoda podziękował goleniowskim medykom

 

Dodaj komentarz