Referendum 2023: Kluczowe Informacje i Zasady Głosowania

W tym roku, 15 października, obywatele będą mieli nie tylko okazję do udziału w wyborach parlamentarnych, ale również w referendum. Oto najważniejsze informacje dotyczące tego wydarzenia oraz zasady, które będą obowiązywać podczas głosowania.

Referendum: Demokracja w Akcji

Referendum, które odbędzie się równolegle z wyborami parlamentarnymi, stanowi formę powszechnego głosowania, bliską ideałom demokracji bezpośredniej. Mogą w nim wziąć udział wszyscy obywatele, którzy posiadają prawa wyborcze.

Kiedy Referendum Staje Się Wiążące?

Warunki, które muszą zostać spełnione, aby wynik referendum stał się wiążący, są klarownie określone w Konstytucji. Zgodnie z Artykułem 125, Paragraf 3, “jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięła udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący”. Decydującym czynnikiem jest liczba ważnych głosów oddanych na karty do głosowania.

Kampania i Okres Ciszy

Kampania referendalna, podobnie jak w przypadku wyborów parlamentarnych, rozpocznie się wraz z ogłoszeniem uchwały Sejmu o zarządzeniu referendum i zakończy 24 godziny przed wyznaczonym terminem głosowania. W tym roku “cisza referendalna” pokryje się z “ciszą wyborczą”, rozpoczynając się o północy 13 października i trwając do zamknięcia lokali wyborczych w dniu głosowania.

Sąd Najwyższy Ocenia Ważność

Po zakończeniu referendum, Sąd Najwyższy oceni jego ważność w ciągu maksymalnie 60 dni od daty wyborów. Jest to procedura niezbędna do potwierdzenia rezultatów.

 

Pytania Referendalne: Kluczowe Kwestie

Podczas tego referendum, obywatele zostaną skonfrontowani z czterema kluczowymi pytaniami referendalnymi, które dotyczą istotnych aspektów funkcjonowania państwa:

 

Pytanie 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Pytanie 2: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

 

Referendum 2023

 

Niniejsze referendum stwarza unikalną okazję dla obywateli do wyrażenia swojego stanowiska w kwestiach kluczowych dla przyszłości kraju. Pamiętajmy o odpowiedzialności, jaką niesie za sobą nasz głos. W dniu 15 października wspólnie kształtujmy losy naszej ojczyzny. Każde Referendum stanowi podstawę Demokracji i daje obywatelowi swobodę wypowiedzi i podejmowania decyzji w sprawach istotnych.

 

Szersze informacje na temat referendum

 

Janek AI / A.B.

 

 

Podobny artykuł

 

Wybory 2023 – Sprawdź gdzie będziesz głosować

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz