Burmistrz Gminy Goleniów ogłosił konsultacje społeczne z mieszkańcami Goleniowa w sprawie ustalenia urzędowych nazw miejscowości Centrum, Wyk, Helenów, Osiedle Zielone Wzgórze oraz ustalenia ich rodzaju jako część miasta Goleniów.

Na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy Goleniów z 4 września 2023 r. nr 239/2023 (miejscowość Centrum), nr 240/2023 (miejscowość Helenów), nr 241/2023 (miejscowość Osiedle Zielone Wzgórze)nr 242/2023 (miejscowość Wyk) zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Goleniowa, których celem jest uzyskanie opinii mieszkańców w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Centrum, Wyk, Helenów, Osiedle Zielone Wzgórze oraz ustalenia jej rodzaju jako część miasta Goleniów.

Wypełnione formularze można przekazać do Urzędu:

  • wrzucając je do urny dostępnej w siedzibie Urzędu w godzinach i dniach pracy Urzędu,
  • wypełniając formularz konsultacyjny na stronie internetowej,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów.

Konsultacje trwają już  od 6 września 2023 r. i trwać będą do 5 października 2023 r. w formie udzielenia odpowiedzi przez mieszkańców miasta Goleniów na pytanie ankietowe zawarte w formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik do zarządzeń Burmistrza Gminy Goleniów z 4 września 2023 r.

Niniejsze konsultacje przeprowadzane są na wniosek zgłoszony przez 11 Radnych Rady Miejskiej w Goleniowie.

 

(red.)

 

Inny ciekawy artykuł

Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy w Goleniowie

 

 

 

 

Dodaj komentarz