Nie będzie trudno odwołać KRUPOWICZA !

24 maja 2021 r. Państwowa Komisja Wyborcza wydała uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego, która dokładnie objaśnia każdy element procedury w sprawie odwołania organów jednostki samorządu terytorialnego.

PKW zwraca uwagę, że w odniesieniu do wójtów/burmistrzów/prezydentów miast za podstawę do oceny ważności referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego należy przyjąć liczbę wyborców biorących udział w tym głosowaniu, które przesądziło o wyborze odwoływanego w referendum wójta, a więc liczbę głosujących w pierwszym głosowaniu, jeżeli ono zadecydowało o wyborze, albo liczbę głosujących w ponownym głosowaniu, w którym wójt został wybrany. 

W wytycznych wskazano, że za liczbę biorących udział w wyborze odwoływanego organu należy uznać liczbę kart ważnych wyjętych z urny w tych wyborach.

Nie ma znaczenia, czy liczba osób, które wzięły udział w referendum o odwołanie wójta/burmistrza/prezydenta miasta, wyniosła co najmniej 30% uprawnionych do głosowania, bowiem wskazany w art. 55 ust. 1 ustawy warunek ważności referendum dotyczy wyłącznie referendów w sprawach innych niż odwołanie organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich. 

W 2018 r. liczba mieszkańców Gminy Goleniów wynosiła 34 585 osób.

W 2018 r. liczba wyborców w Gminie Goleniów wynosiła 27 885 osób.

W 2018 r. liczba osób uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach do Rady wynosiła 27 548 osób.

W 2018 r. z urn wyjęto 13 857 ważnych kart do głosowania w wyborach na burmistrza.

W 2018 r. z urn wyjęto 13 465 ważnych kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Goleniowie.

 

Treść uchwały zamieszczamy w całości.

Link do strony PKW https://www.pkw.gov.pl/

Podobny artykuł

(red.)

Dodaj komentarz