Jak podaje goleniowski magistrat oraz Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Goleniowie:

Ponad sto osób wzięło udział w uroczystości świętowania jubileuszu 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej w komendzie PSP w Goleniowie.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, wyróżnienia i awanse funkcjonariuszom PSP oraz druhom OSP, nie zabrakło także życzeń i gratulacji.
W uroczystości udział wzięli między innymi:
st. bryg. Kazimierz Lesisz – Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
dh Marek Kowalski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Tomasz Kulinicz – Wicestarosta Goleniowski
Wójtowie i Burmistrzowie z terenu powiatu goleniowskiego, przedstawiciele Lasów Państwowych, firm i instytucji, funkcjonariuszki i funkcjonariusze PSP oraz druhny i druhowie OSP.
Podczas uroczystego apelu z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka wręczono odznaczenia, awanse i wyróżnienia, nie zabrakło także życzeń i gratulacji.
W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie st. bryg. Arkadiusz Skrzypczak wręczył okolicznościowe medale z okazji 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. W dowód uznania na rzecz rozwoju systemu ochrony przeciwpożarowej powiatu goleniowskiego wyróżnieni zostali byli pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Goleniowie, Wojewoda Zachodniopomorski, Starosta Goleniowski, wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu goleniowskiego.
 Po 25 latach służby w Komendzie Powiatowej PSP w Goleniowie pożegnano dwóch strażaków, którzy odeszli na emeryturę. Złożono im podziękowania za wieloletnią służbę, ofiarność i zaangażowanie podczas wypełniania obowiązków służbowych.
Podziękowano również honorowym krwiodawcom, a jednemu z byłych druhów OSP wręczono pierwszą w naszym powiecie, symboliczną decyzję o przyznaniu świadczenia ratowniczego.
Na zakończenie uroczystości odbyło się posadzenie przy komendzie dębów szypułkowych, z okazji 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej oraz 100-lecia powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Goleniowscy Strażacy To Chłopaki Na Medal

red. Kamila Piwowarska

Dodaj komentarz