Osadzeni w ZK będą pracować w Nadleśnictwie

Dwa nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, tj. Nadleśnictwo Goleniów i Nadleśnictwo Kliniska podpisały 30.12.21r. umowy z Zakładem Karnym w Goleniowie. Umowa dotyczy współpracy w zakresie zatrudnienia osób osadzonych, dzięki temu w Nadleśnictwie Goleniów pracę przez najbliższe pół roku znajdzie czterech skazanych i osadzonych w Goleniowie. Według władz nadleśnictwa zatrudnienie pomoże w resocjalizacji oddelegowanych przez ZK osób oraz przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne i społeczne.

Podpisanie umowy jest konsekwencją podpisania porozumienia w dniu 15 września 2021 r. w ramach programu „Praca dla więźniów”  pomiędzy Służbą Więzienną a Lasami Państwowymi dotyczące zatrudniania osób pozbawionych wolności. Głównym celem programu było zwiększenie powszechności zatrudnienia wśród skazanych, a także wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności, a przede wszystkim ich aktywizacji zawodowej.

Służbę więzienną reprezentował ppłk Jarosław Korolczuk, a Lasy Państwowe nadleśniczy Ryszard Brygman z Klinisk i Marek Biniek z Goleniowa.

A.B.

Informacja Nadleśnictwa

Podobny artykuł

Służba Więzienna podarowała maseczki

Dodaj komentarz