30 lat temu w Szczecinie rozpoczął działalność Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To ważne wydarzenie dla wszystkich, którzy troszczą się o czyste powietrze, czystą wodę i nieskażoną ziemię. Powołana wówczas do życia instytucja przez wszystkie te lata wdrażała programy na rzecz ochrony, ale też poprawy stanu środowiska naturalnego.

Oferta Funduszu spotyka się z dużym zainteresowaniem. Z programów korzystają  mieszkańcy, przedsiębiorcy, ale także instytucje województwa zachodniopomorskiego – samorządy, szpitale, szkoły, uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe. Miliony złotych dotacji, niskooprocentowane pożyczki i inne formy wsparcia finansowego przynoszą efekty w postaci nowych instalacji fotowoltaicznych, racjonalnej gospodarki odpadami czy likwidacji kopciuchów. Fundusz wspiera również inne innowacyjne rozwiązania ograniczające emisję zanieczyszczeń.

– Wszystko to składa się na konsekwentnie realizowaną politykę ochrony środowiska w Polsce i poprawę warunków życia, bo trudno wyobrazić sobie godne życie bez czystego powietrza czy czystej wody.

Ogromne znaczenie ma też działalność edukacyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Edukacja ekologiczna to nieodzowny element wychowania świadomego społeczeństwa troszczącego się o pozostawienie następnym pokoleniom środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie – mówiła w czasie jubileuszu Halina Szymańska, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i jednocześnie prezes ARiMR w Warszawie.

Goście wydarzenia z okazji jubileuszu przekazawyli wyrazy uznania za dotychczasową działalność wszystkim osobom zaangażowanym w pracę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Na zdjęciu: Halina Szymańska, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu pracowników ARiMR przekazała dla pracownikow WFOŚ w Szczecinie drzewo symbol ekologicznego wzrostu .

Wsparcie dla samorządów w zakresie dróg

Dodaj komentarz