Po gorącym okresie wyborczym (wybory samorządowe, do europarlamentu, do Sejmu i Senatu) władza samorządowa przystąpiła do regulacji cen za wytworzone odpady komunalne. Niestety, zamiast od 2013 r. wdrażać sukcesywnie spójny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, temat został zarzucony, żeby w chwili obecnej załatwić podwyżkami lata zaniedbań.
Wygląda na to, że stawki opłaty szyje się tak jak garnitur “na miarę”, bez względu na to ile materiału przy tym zostanie zmarnowane.

” W odpowiedzi na poselską interpelację dotyczącą rosnących kosztów odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych wiceminister środowiska Sławomir Mazurek poinformował, że resort nie planuje obecnie zmiany stawek opłat za korzystanie ze środowiska.Chodzi o tzw. opłatę marszałkowską, której wysokość określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska” (Dz. U. poz. 2490). Zgodnie z dokumentem stawka ma rosnąć w najbliższych latach następująco: 2018 r. – 140 zł, 2019 r. – 170 zł, 2020 r. – 270 zł.” ( http://zgok.olsztyn.pl/?p=999 ).

Jednostkowe stawki opłaty za umieszczanie odpadów na składowiskach na rok 2020 znajdą Państwo pod tym linkiem ( OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 – http://sipdata.lex.pl/dane/monitory/2019/2269749/2.pdf?_ga=2.64824431.1544470153.1580809836-1449302552.1580809836

Poniżej przedstawiamy Państwu dane statystyczne GUS, dotyczące Naszej Gminy.

Zauważyć można, że wg GUS odpady biodegradowalne oraz wielkogabarytowe wytwarzają tylko gospodarstwa domowe, zaś jeden mieszkaniec gospodarstwa domowego wytwarza statystycznie 314,6 kg zmieszanych odpadów komunalnych w ciągu roku.

Gminę Goleniów zamieszkuje (stan na 30 VI) ogółem 36 039 osób, w tym w mieście 22 284 osoby zaś na terenie wiejskim 13 755 osób.

Odpady zebrane w ciągu roku ogółem –
17 047,42 t
– z gospodarstw domowych – 13 127,57 t
– z innych źródeł (usług komunalnych, handlu, małego biznesu, biur i instytucji) – 3 919,85 t

Odpady selektywne zebrane w ciągu roku:
ogółem – 1 755,96 ton
ogółem z gospodarstw domowych – 1 695,74 t
ogółem z innych źródeł (usług komunalnych, handlu, małego biznesu, biur i instytucji) – 60,22 t
a.) papier i tektura ogółem – 125,06 t
z tego z gospodarstw domowych – 112,06 t
b.) szkło ogółem – 309, 69 t
z tego z gospodarstw domowych – 292,04 t
c. tworzywa sztuczne ogółem – 229,04 t
z tego z gospodarstw domowych – 199,47 t
d.) wielkogabarytowe ogółem – 465,58 t z tego z gospodarstw domowych – 465,58 t
e.) biodegradowalne ogółem – 595,52 t
z tego z gospodarstw domowych – 595,52 t.

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku ogółem – 15 291,46 t.

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku
a.) ogółem na mieszkańca – 424,8 kg
b.) z gospodarstw domowych – 11 431,83 t
c.) odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca – 317,6 kg

Więcej danych znajdziecie Państwo pod tym linkiem – https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka

(red.)

foto : Vivianne Lemay

Dodaj komentarz