Zarządzeniem Burmistrza Gminy Goleniów, w dniu dzisiejszym – 12.04,2023r.- odbyły się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej we wsi Kliniska Wielkie.

Frekwencja, choć bardzo wysoka, nie wystarczyła aby przeprowadzić wybory w pierwszym terminie, więc zgodnie z protokołem komisja wyznaczyła termin drugi.

O godzinie 17:15 rozpoczęło się zgłaszanie kandydatur. Na karcie do głosowania znalazły się trzy nazwiska: Malka Grzegorz, Maras Ryszard oraz Anna Trelińska.

Po zliczeniu głosów, wynikiem 2/3, wygrała Pani Anna Trelińska. Zaraz po wyborach nowego Sołtysa do życia została również powołana Rada Sołecka.

Nowemu zarządowi Klinisk życzymy samych sukcesów w pełnieniu służby społecznej ! 

(red.)

Będą nowi Sołtysi w naszej gminie

 

Dodaj komentarz