Komisja skarg, wniosków i petycji uwielbia przedłużać rozpatrywanie skarg. Mimo, że przepis mówi, iż „organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca”, komisja notorycznie terminu nie dotrzymuje. Odnieść można wrażenie, że członkowie komisji czekają tylko na rozpoczęcie gry na przedłużanie przez przewodniczącą.

Do komisji wpłynęła skarga z dnia 30 stycznia 2023 r. na Burmistrza Gminy Goleniów na naruszenie ochrony znacznej ilości danych osobowych. Pani przewodnicząca z miejsca podzieliła się z członkami komisji swoimi wątpliwościami, czy w ogóle Burmistrz jest administratorem i odpowiada za ochronę danych osobowych. Okazuje się, że jest to bardzo niejednoznaczne co wyczytała na stronie www.poradyodo.pl cyt. „Za administratora danych może być w ramach jednego urzędu miejskiego uznana gmina, urząd miejski lub burmistrz miasta. Kwestia, który z tych podmiotów będzie administratorem danych będzie zależała od przepisów prawa mających zastosowanie w konkretnej sytuacji. Nie ma jednego stałego administratora danych w jednostce samorządu terytorialnego. Ustalenie kto jest administratorem zależy od kontekstu sytuacyjnego”.

Oczywiście jeden z członków komisji ochoczo zaproponował wystąpienie do radcy prawnego o sporządzanie opinii prawnej, jaki organ jest właściwym do rozpatrzenia tej skargi.  sic!

Członkowie komisji oczywiście wniosek poparli. 

A wystarczyło tylko wejść na stronę BIP UGiM w Goleniowie, odszukać zakładkę OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, otworzyć Klauzulę informacyjną ogólną dla petentów Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie i przeczytać pierwsze zdanie, które brzmi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: [email protected], i rozpocząć jej rozpatrywanie od ręki.

Podpowiemy jeszcze członkom komisji skarg,wniosków i petycji,gdyby chcieli znowu występować do radcy prawnego, że Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: [email protected].

Link do klauzuli informacyjnej: https://bip.goleniow.pl/strony/menu/102.dhtml

 

(red.)

 

P.S. Ciekawi jesteśmy ile jeszcze Przewodnicząca Skałecka będzie utrudniać oraz przeciągać rozpatrywanie skarg i w jakim celu to robi?  Sami zachodzimy w głowę jaki cel ma takie działanie Przewodniczącej.

 

 

Inny ciekawy artykuł

RIO podtrzymało stanowisko Goleniów.net

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz