Stołówka Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie w czasie ferii przeszła prawdziwą metamorfozę.

Na taki pomysł wpadł samorząd szkolny, a dyrekcja spojrzała na projekt przychylnym okiem i zakupiła farby.
Te dwa zdania opublikowane na oficjalnym profilu Gminy Goleniów wystarczą, aby po raz kolejny zadać pytanie – czy dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym powinien jednak ustalać wysokość opłat za posiłki, a koszt tych posiłków dla uczniów powinien obejmować tylko „wsad do kotła”?

Rada już kilkakrotnie stwierdzała, że w placówkach oświatowych Gminy Goleniów stołówki nie są prowadzone (brak zapisu w Statutach) lub są wydzierżawione podmiotom zewnętrznym, dlatego rodzice/opiekunowie dzieci mają płacić za posiłki tyle, ile ustali podmiot przygotowujący wyżywienie. Po prostu w placówkach Gminy Goleniów nie obowiązują przepisy ustawy prawo oświatowe, które odnoszą się do odpłatności za żywienie dzieci.

W uzasadnieniu uchwały nr XLVII/578/22 znalazło się poniższe zdanie:
Jeśli placówka oświatowa zorganizuje (choć nie musi) stołówkę w ramach działalności statutowej (poprzez stosowny zapis w statucie i faktyczne działanie) obowiązana będzie przestrzegać przepisu art. 106 ust. 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe oraz stosować pozostałe przepisy  regulujące jej funkcjonowanie, w szczególności ustawę prawo zamówień publicznych oraz ustawę o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie z treścią statutów i faktycznymi działaniami dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Goleniów, pojęcie „stołówki” odnosi się do pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas pobytu w placówce, o którym mowa w przepisie art. 103 ust. 1 pkt 7 Prawa oświatowego; placówki oświatowe  nie posiadają kuchni/nie prowadzą ani nie zorganizowały stołówek w rozumieniu art. 106 Prawa oświatowego – w konsekwencji art. 106 ust. 3 i 4 Prawa oświatowego oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Tak na malutkim marginesie art.106 ust.1 Prawa Oświatowego mówi, że: W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

Jakie są fakty?
Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w §28 mówi, że:
Do realizacji celów statutowych (przyp. red.: celami statutowymi są zadania opiekuńcze i wspieranie prawidłowego rozwoju ucznia) szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia jak:
3) sklepik i stołówkę;

Nie dość, że na stronie internetowej SP 4 znajdziemy informację o działaniu stołówki (https://sp4.goleniow.pl/stolowka-szkolna,49,pl ), to jeszcze oficjalna gminna strona potwierdza, że samorząd szkolny przy pomocy dyrekcji, która zakupiła farby, przeprowadził metamorfozę stołówki.

Dwa warunki, o których wspomina uchwała nr  XLVII/578/22 są spełnione:
a) jest odpowiedni zapis w statucie szkoły,
b) stołówka działa (gdyby było inaczej uczniowie nie malowaliby pomieszczenia, które nie istnieje).

Biorąc powyższe pod uwagę, czy rodzice dzieci uczęszczających do SP 4 powinni płacić tylko za „wsad do kotła”, którego wysokość powinna być ustalana przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym ?
Wszystko wskazuje, że tak właśnie powinno być, a jednak dzięki tytanicznej pracy pani przewodniczącej Lucyny Skałeckiej-Włodarczyk i niektórych członków komisji skarg – nie jest.

(red.)

P.S.   Znowu się czepiamy 🙂 

 

 

Inny ciekawy artykuł

Wiemy które Dyrektorki kupiły ściereczki

Dodaj komentarz