Czy PGK łamie prawo ? – Rozsądzi Marszałek

Czy PGK łamie prawo ?

W dniu 15 września 2021 r., Mieszkanka Gminy Maszewo złożyła do Rady Miejskiej w Goleniowie postulat o wystąpienie do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

W przedmiotowym piśmie, mieszkanka twierdzi, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie do dnia wniesienia postulatu nie uzyskało od Urzędu Marszałkowskiego pozwoleń na zabieranie i przetwarzanie odpadów.

W dniu 16 września 2021 r. wystąpiono o sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie pisma. Z uzyskanej opinii prawnej z dnia 13 października 2021 r. wynika, iż pismo to kierowane jest do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z zapisem art. 65 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego „Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie”.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miejska w Goleniowie uchwałą z dnia 27.10.2021r. przekazała sprawę do Marszała Województwa Zachodniopomorskiego.

Jaką decyzje podejmie Marszałek ? Sprawa jest rozwojowa …

(red.)

Dodaj komentarz