W pierwszym kwartale br Wojewoda przeprowadził kontrolę Rady Miejskiej w Goleniowie. W załączeniu przedstawiamy Państwu “Wystąpienie Pokontrolne”, którego próżno szukać na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Ustawa mówi, że działalność organów gminy jest jawna (i art. 11b ustawy o samorządzie gminnym.) jednak w Naszej Gminie przekazuje się opinii publicznej tylko “dobre” wiadomości, ukrywając te “niewygodne” w najgłębszym zakątku szuflady.

(red.)

Arcyciekawy protokół pokontrolny, nie zostawiający suchej nitki  na działaniach w sprawie wielu skarg zgłoszonych do Rady Gminy w Goleniowie

Dodaj komentarz