Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Goleniów z stronie BIP zamieszczone zostało obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: budowa budynku świetlicy kontenerowej modułowej prefabrykowanej o max. powierzchni zabudowy do 60 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki nr 198/26 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo o powierzchni 390 m2.

Ponadto, informuje się wszystkich zainteresowanych, iż Istnieje możliwość składania wniosków i uwag od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530, w terminie 14 dni od chwili podania do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UGiM, z treścią dokumentów można zapoznać się PO WCZEŚNIEJSZYMI TELEFONICZNYM UZGODNIENIU od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Informacja telefoniczna: 91 46 98 231.

 

Modułowa świetlica w Glewicach powstanie

(red.)

Dodaj komentarz