Nagranie z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 listopada 2020 r.

Udostępniamy Państwu nagranie audio z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 listopada 2020 r. o które to nagranie wystąpiliśmy na podstawie USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wystąpiliśmy również o udostępnienie nagrania Video z tej komisji . Odpowiedź jaką uzyskaliśmy na nasze wnioski wprawiła nas w prawdziwe osłupienie. Ale oceńcie Państwo sami ten fakt, zważywszy na to , że transmisja odbywa się NA ŻYWO  za pomocą kanału YouTube.

 

Niemniej dzięki tym nagraniom z dyktafonu , mogą się Państwo zapoznać z treścią posiedzenia

 

Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 23 listopada 2020 r.

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).

2. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 24 lipca 2020 r. dotycząca naruszenia praworządności (Projekt uchwały z dnia 01 października 2020 r.)

3. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 28 września 2020 r. dotycząca naruszenia praworządności.

4. Wniosek mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 11 września 2020 r. dotyczący nierozpatrzenia postulatu i wniosku.

5. Skarga mieszkanki Gminy Goleniów z dnia 30 października 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów dotycząca braku odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.

6. Skarga radnego z dnia 02 listopada 2020 r. na pełniącego obowiązki Burmistrza Goleniowa Henryka Zajko.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.

 

Nagranie z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 listopada 2020 r.

 

 

Andrzej Bugajski

 

 

 

 

Dodaj komentarz