Apel Mieszkańców Goleniowa do Pani Burmistrz Anity Jurewicz

Apel do Pani Burmistrz Anity Jurewicz

W imieniu społeczności lokalnej, rodziców dzieci przedszkolnych, rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Mostach, jak i własnym zwracam się do Pani Burmistrz z apelem o wsparcie, a jednocześnie zabranie głosu i zajęcie stanowiska w sprawie prywatyzacji ostatnich gminnych przedszkolno – szkolnych stołówek.

Apel mój kieruję właśnie do Pani, gdyż jak już wiemy z Panem Burmistrzem Krupowiczem w tej sprawie nie ma o czym rozmawiać. Pan Burmistrz bowiem, nie przyjmuje żadnych argumentów. Nie liczy się dla niego to, iż całe procedowanie przedsięwzięcia jest pogwałceniem przepisów prawa. Nie liczy się to, iż wola goleniowskiego społeczeństwa totalnie odbiega jego koncepcji. Nie liczy się nawet to, iż Rada Miejska stoi w kontrze tej decyzji.

Szanowna Pani Anito,

Prywatyzacja ostatnich stołówek to, w naszej ocenie nic innego jak nadrabianie budżetu gminy w obszarze wzmożonych wydatków oświatowych spowodowanych brakiem umiaru w rozdawaniu przez Burmistrza Krupowicza dotacji gminnej wybranym przez siebie prywatnym placówkom przedszkolnym bez pohamowania. Ponieważ, jak wszyscy wiedzą, budżet nie jest z gumy, Burmistrz musi zrekompensować powstały deficyt, co właśnie czyni poprzez likwidację stołówek.

 

Generalnie nie ma nic ujmującego w tym, iż Dyrektorzy Przedszkoli czy też Gmina chce oddać stołówki w ręce prywatne. Nie ma z jednym małym wyjątkiem. Ten wyjątek to złamanie przepisów prawa oświatowego przez Burmistrza Roberta Krupowicza.

Pragnę tu podeprzeć się stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 lutego 2021r. syg WA- 023/100/20, w którym to RIO jasno i klarownie wskazuje, iż w myśl obowiązujących przepisów art.106 ust.3 ustawy Prawo Oświatowe warunki korzystania ze stołówki szkolnej jak i przedszkolnej winien ustalić dyrektor placówki z organem prowadzącym. Dodatkowo przepisy art. 106 ust. 4 w/w ustawy stanowią, że do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w placówkach przedszkolnych oraz szkolnych ( lub w formie cateringu ), o których mowa w ust.3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Zatem jeśli przedszkole korzysta z usług firmy zewnętrznej, w tym cateringu, konsekwencją powyższego jest konieczność podpisania przez dyrektora umowy z firmą prowadzącą stołówkę określającą ile rodzic winien płacić za produkty wykorzystywane do przygotowania posiłków, czyli za tzw. „ wsad do kotła”.

 

Wiem, ciężko się przyznać do błędnych decyzji. Nie mniej jednak należy to uczynić natychmiast aby nie brać dalej w ten patologiczny proceder bezprawnego przerzucania całości kosztów za wyżywienie dzieci na rodziców.

 

Pani Burmistrz wierzymy, że jest Pani jedyną osobą która w tym momencie jest w stanie ostudzić chore zapały Pana Krupowicza. Prosimy, aby zajęła Pani oficjalne stanowisko we wskazanej sprawie. Uważamy, iż jako rodzice oraz mieszkańcy mamy prawo wiedzieć czy jest Pani za, czy przeciw „ przekształceniu” stołówek naszych dzieci w prywatne bary przedszkolno-szkolne?  Proszę o odpowiedz.

 

 

 

z wyrazami szacunku,

 

w imieniu rodziców /mieszkańców

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Dodaj komentarz