Mieszkańcy Metalowej zapłacą zero ?

Na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej – 30.03.2022-  przygotowany był  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg – ulicy Metalowej i łącznika do ulicy Nowogardzkiej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną.

Zgodnie z propozycją do samorządu właściciele nieruchomości przy ulicy Metalowej, musieliby, do budżetu gminy, wnieść kwotę w wysokości 20% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed budową drogi i urządzeń infrastruktury, a wartością po ich wybudowaniu.

Niektórzy Radni podnieśli argument, iż 20 % to stawka zbyt niska w stosunku do innych opłat adiacenckich, które Gmina w przeszłości nakładała na właścicieli, których wartość nieruchomości wzrosła na skutek budowy nowej infrastruktury.

W wyniku głosowania projekt uchwały nie uzyskał większości, a więc spadł z wokandy.

Czy w związku z tym “metalowcy” zapłacą zero ?

Wędkarz cudem uszedł z życiem

(red.)

Dodaj komentarz