Całkiem niedawno zamieściliśmy artykuł dotyczący oceny pracy Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubczynie, Joanny Dziedzic – Lewandowskiej, przez społeczność lubczyńskiej wsi.

Przypomnijmy, iż funkcję pełnienia obowiązków Dyrektora placówki we wrześni 2021r., Pani Joannie powierzył Pan Burmistrz Robert Krupowicz, z tzw. mianowania bez przeprowadzenia konkursu na stanowisko ( brak przeprowadzenia konkursu podyktowany był przepisami dot. pandemii COVID-19).

Po przeczytaniu naszego artykułu, jeden z naszych stałych czytelników przesłał nam link do Protokołu Kontroli Doraźnej przeprowadzonej, na wniosek Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Lubczynie, przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie z delegaturą w Nowogardzie.

Kontrola odbyła się 14 lutego 2022, czyli całkiem niedawno.

Przedmiotem kontroli była; organizacja pracy szkoły, w szczególności organizacja zajęć logopedycznych dla uczniów oraz organizacja zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego. Przypomnijmy, iż specjalistą prowadzącym i odpowiadającym za realizację oraz organizację zajęć logopedycznych w szkole jest Pani Dyrektor Dziedzic – Lewandowska – we własnej osobie. Zajęcia z wychowania fizycznego, zaś w tej placówce, prowadzi Pan Marcin Maksymowicz.

Jak wynika z protokołu, w obydwu sprawdzanych obszarach, Kuratorium wskazało liczne uchybienia. 

Brak przestrzegania zapisów prawa oświatowego, zaleceń MEN, GIS, MZ, regulaminu, a także statutu placówki to główne błędy wskazane przez Kuratorium.

Dyrektor Placówki, na wyprostowanie wszystkiego, dostała 7 dni od daty podpisania protokołu.

Ponieważ ujawnionych przez Kuratorium braków jest mnogo, zachęcamy do zapoznania się z protokołem w całości. Protokół znajdziecie państwo pod wskazanym linkiem – link do protokłu .

Cóż każdy może popełniać błędy, ale aż tyle ? Czy to taka metoda, czy już szaleństwo ?

To nie jest metoda, to jest szaleństwo

(red.)

 

 

Dodaj komentarz