Posiadał znaczne ilości narkotyków

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono posiadanie w dniu 6 sierpnia 2021 r. w Goleniowie wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znacznej ilości środków odurzających, którego podejrzany dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 kk.

Prokuratura Rejonowa w Goleniowie nadzorowała postępowanie w przedmiotowej sprawie. W dniu 6 sierpnia 2021 r. funkcjonariusze Policji w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zatrzymali do kontroli drogowej pojazd, którym przemieszczał się podejrzany. W pojeździe tym , pod fotelem kierowcy ujawnili reklamówkę , w której znajdował się susz roślinny. Przeprowadzone badanie testerem narkotykowym dało pozytywny wynika na obecność marihuany. Natomiast przeprowadzone badania fizykochemiczne potwierdziło, że zabezpieczona substancja o wadze 49,93 grama netto zawiera w swoim składzie ziele konopi innych niż włókniste.

Podejrzany został zatrzymany, a na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który był stosowany także w dacie kierowania do sądu aktu oskarżenia.

 

Podejrzany (l. 42) przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia.

W przeszłości był już karany sądownie, a zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach recydywy, niespełna 9 miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności orzeczoną za inne przestępstwo.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 

Informacja Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

Poprzedni artykuł

Oszust internetowy na ławie oskarżonych

 

Dodaj komentarz