Diagnoza Potrzeb Mieszkańców – podsumowanie

Dnia 08.10.2021r.w CAL Goleniów, odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne poświęcone diagnozie potrzeb mieszkańców Gmina Goleniów i lokalnego potencjału w zakresie usług społecznych.
W trakcie spotkania podsumowany został proces diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Goleniów, omówione zostały również najważniejsze wyniki diagnozy.
Diagnoza potrzeb mieszkańców i lokalnego potencjału w zakresie usług społecznych jest ważnym etapem w procesie przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie w Centrum Usług Społecznych, realizowanym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest rozwój wysokiej jakości usług społecznych dla wszystkich mieszkańców Gminy Goleniów, odpowiadających na ich potrzeby i oczekiwania.
Pełne wyniki wraz z opracowaniem przedstawione zostaną już w najbliższą środę. 
Spotkanie zostało przygotowane oraz poprowadzone na najwyższym poziomie. Uczestnicy zaś podeszli do swoich zadań z ogromnym zaangażowaniem i starannością, co szczególnie cieszyło nasze serca.
Reasumując, w Goleniowie mamy ogromny kapitał ludzki, który wart jest właściwego zagospodarowania.
Jesteśmy przekonani, że CUS wykorzysta w pełni możliwości i potencjał ludzi mieszkających w naszej gminie, aby przygotować najlepszą, kompleksową ofertę trafiającą w punkt potrzeb społecznych.
(red.)

Dodaj komentarz