Betlejemskie Światło Pokoju zawitało do Wojewody

Płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem – symbol pokoju, wzajemnego zrozumienia i pojednania przekazały dziś wojewodzie Zbigniewowi Boguckiemu i wicewojewodzie Tomaszowi Wójcikowi komendantka Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP hm. Eliza Gilewska i zastępczyni komendantki hm. Edyta Sielicka.

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP “Głodówka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi.

Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: prezydent RP, prezes Rady Ministrów, marszałek Sejmu i prymas Polski.

 

(red.)

 

Dodaj komentarz