Recydywistka zasiądzie na ławie oskarżonych

Podejrzana o przestępstwo internetowe zasiądzie na ławie oskarżonych. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu akt oskarżenia wobec podejrzanej o dokonanie w 2019 r. w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie całego kraju, przy wykorzystaniu systemów informatycznych i internetu przywłaszczenia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym należących do pokrzywdzonej, tj. o czyn z art. 258 § 1 kk , art. 279 § 1 kk w zb. z art. 267§ 2 kk i inne.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko podejrzanej, która działając wspólnie z innymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, przy wykorzystaniu systemów informatycznych i internetu podając się za funkcjonariusza policji w rozmowie telefonicznej z pokrzywdzoną uzyskała od niej dane osobowe, numer i serię dokumentu tożsamości oraz dane o miejscu zatrudnienia, które następnie wykorzystano w ramach realizacji zaplanowanego wcześniej przestępstwa. Ustalono, iż na podstawie podanych przez  pokrzywdzoną danych, uzyskano w jednym z autoryzowanych sklepów telefonii komórkowej duplikat jej karty SIM, a następnie uzyskując dostęp do systemu bankowości elektronicznej, inna osoba działająca wspólnie z podejrzaną dokonała transakcji przelewu pieniędzy z konta pokrzywdzonej na kolejny rachunek bankowy. Z kolei z tego rachunku dokonano w formie przelewu płatności za walutę Euro w jednym z kantorów, usytuowanych na terenie województwa śląskiego.

Tego czynu podejrzana dopuściła się w warunkach powrotu do przestępstwa.

Na skutek działań Policji podejrzana została zatrzymana. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Podejrzana (lat 31) w przeszłości była już karana sądownie za przestępstwo przeciwko mieniu.

Za zarzucane podejrzanej przestępstwo m.in. na podstawie art. 279 § 1 kk  grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.  Natomiast w przypadku przestępstwa popełnionego w ramach zorganizowanej grupy przestępczej sąd wymierza karę pozbawienia wolności w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do lat 15.

Wobec osób działających wspólnie i w porozumieniu z podejrzaną w ramach zorganizowanej grupy przestępczej Prokuratura prowadzi odrębne postępowanie.

Informacja Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

Podobny artykuł

Oszust internetowy na ławie oskarżonych

Foto – Pickawood on Unsplash

Dodaj komentarz