Utrudnienia na węźle Szczecin Kijewo – remont jezdni DK10

Od wtorku 03.12.2019 rozpoczyna się remont jezdni DK10 w rejonie węzła drogowego Szczecin Kijewo. Będzie się to wiązało z utrudnieniami w ruchu – przejazd DK10 możliwy będzie po jednym pasie ruchu w każdą stronę od godzin porannych do godziny 15. Wykonawca ma w miarę możliwości omijać popołudniowy szczyt komunikacyjny. Roboty potrwają do najbliższej soboty włącznie.

Zabezpieczenie dalszego funkcjonowania drogi

Nawierzchnia DK10 na węźle Szczecin Kijewo jest w złym stanie, co jest potęgowane przez ruch jedną jezdnią (4 pasami ruchu), co powoduje ponad dwukrotnie większe obciążenie ruchem tego odcinka. Uszkodzenia są w szczególności widoczne na zewnętrznych pasach ruchu, po których poruszają się pojazdy ciężarowe. Dotychczasowy wykonawca przebudowy węzła – Energopol Szczecin wykonywał jedynie naprawy cząstkowe. Teraz GDDKiA po to aby zabezpieczyć nawierzchnię przed dalszą degradacją i umożliwić jej użytkowanie do czasu dokończenia przebudowy węzła przez nowych wykonawców wykona niezbędne remonty.


Zakres remontu

Remont obejmie wymianę nawierzchni najbardziej zniszczonych zewnętrznych pasów ruchu przed węzłem od strony Szczecina oraz w obszarze samego wiaduktu. Wykonana zostanie również korekta połączenia między jezdniami (przewiązki) od strony Stargardu, po to aby złagodzić kąt najazdu i zapewnić większy komfort przejazdu. ​

 

Dodaj komentarz