Skarga przechodząca z komisji do komisji przez około 5 miesięcy. Zwołana sesja nadzwyczajna. Ponad trzy godziny rozmów o niczym. Bicie piany w sposób totalnie populistyczny, “bo co by społeczeństwo nie powiedziało, iż Radni opozycyjni nie podjęli działań w sprawie likwidacji stołówek przedszkolnych”. Tak w skrócie można podsumować historię związaną z akcją ” kończymy z dofinansowywaniem posiłków dla dzieci w Gminie Goleniów”.

Otóż Szanowni Państwo podejmowanie działań i klepanie suchej gadki to jedno, a zakasanie rękawów do pracy i skuteczne zawalczenie o dobro dzieci  to drugie.

Niestety z bólem serca musimy przyznać, iż nikomu w tej Radzie bez względu na przynależność do klubu, partii, czy bycie wolnym elektronem nie zależy na podejściu do w/w sprawy poważnie. Dowodem na to jest chociażby brak przygotowania, jakiegokolwiek, projektu uchwały Rady Miejskiej, w której to Rada zwraca się do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o wydanie opinii na temat zasadności podniesionych zarzutów  w skardze na Burmistrza Gminy Goleniów.  – Jak wiadomo burmistrz,  jednym podpisem zlikwidował stołówki przedszkolne, co skutkuje podsieniem kosztów wyżywienia dla przedszkolaka min. o 40 %.

Radni debatowali wielokrotnie na ten temat bardzo intensywnie. Przegłosowali nawet uchwałę, w której wskazali, iż na takie zachowanie Burmistrza nie ma Ich zgody. Tylko co z tego skoro nie podjęli jakichkolwiek wymiernych działań w temacie ?!

Jeszcze przed ostatnią sesją Rady Miejskiej rozmawiałam z dwoma radnymi opozycyjnymi, tymi którzy krzyczeli przeciw likwidacji stołówek najgłośniej, o tym aby przygotowali projekt uchwały do RIO, niestety reakcja zwrotna na poziomie zero. Ponieważ osoby tzw. “cywilne” nie mogą zwracać się do RIO, postanowiłam wrócić się z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej o przygotowanie stosownego dokumentu, w którym to Rada kieruje zapytanie do RIO – mówi Pani Kamila Piwowarska skarżąca.  – Dlaczego to zrobiłam ? Proste, jestem pewna, iż RIO podzieli moje stanowisko co pomoże mi w przygotowaniu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, kiedy Rada orzeknie, że moja skarga jest bezzasadna – kontynuuje skarżąca.

Poniżej prezentujemy Państwu treść wniosku:

Odnosząc się do informacji przesłanej mi drogą mailową przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 04.08.2021r. wnoszę do Komisji Rewizyjnej o:

  1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Rady Miejskiej w Goleniowie do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie podjęcia kontroli problemowej gospodarki finansowej Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli na terenie Gminy Goleniów, w zakresie gospodarowania opłatami za posiłki pobranymi od rodziców/opiekunów dzieci korzystających ze stołówek w placówkach szkolno–przedszkolnych.
  2. Wnoszę o jasne zaznaczenie w projekcie uchwały, iż trzy kuchnie w Gminie Goleniów zostały sprywatyzowane w roku szkolnym 2020/2021.
  3. Wnoszę o zapytanie RIO o ich stanowisko w sprawie, czy według obowiązujących przepisów prawa na dzień dzisiejszy tj.09.08.2021r. Gmina powinna partycypować w kosztach utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Mówiąc prościej, czy rodzic ma płacić tylko za „wsad do kotła” , czy pokrywa w 100 % kosztów przygotowywania posiłków w placówkach oświatowych.
  4. Wnoszę o zapytanie RIO o ich stanowisko w sprawie, czy Gmina przekazując prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych podmiotom prywatnym automatycznie jest zwolniona z partycypowania w kosztach posiłków przygotowywanych dla dzieci. Czy Gmina zobligowana jest nadal pokrywać różnicę pomiędzy równowartością wykorzystanych surowców, a wysokością opłaty za posiłek dziecka.

z wyrazami szacunku,

Skarżąca Kamila Piwowarska

Jak podejdzie to tego Komisja Rewizyjna, która przypomnijmy już raz przepchnęła skargę Pani Piwowarskiej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wskazując tym samym, iż nie za bardzo ma ochotę zająć się poruszaną kwestią, zobaczymy …

(red.)

 

Dodaj komentarz