Sprawca znęcania się oraz uporczywego nękania stanie przed sądem. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o uporczywe nękanie połączone z kierowaniem gróźb karalnych, tj. o czyn z art. 190a kk, znęcanie się – art. 207§1 kk oraz inne przestępstwa.

W toku postępowania ustalono, iż podejrzany od września do października 2023 r. w Goleniowie zamieszkując w domu swojej partnerki znęcał się nad nią poprzez wszczynanie bezpodstawnych awantur, szarpanie jej i popychanie, kierowanie pod jej adresem słów powszechnie uznanych za obelżywe i gróźb karalnych pozbawienia życia.

Gdy sprawca przestał zamieszkiwać wspólnie z pokrzywdzoną codziennie nachodził ją w miejscu zamieszkania oraz w pracy, obserwował jej miejsca pobytu, podczas rozmów telefonicznych stawał się agresywny, kierując kolejne groźby pozbawienia życia lub uszkodzenia ciała, wzbudzając u pokrzywdzonej uzasadnione poczucie zagrożenia.

Sprawca został zatrzymany, gdy kierował pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, bez uprawnień do kierowania pojazdami, a nadto nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

Wobec podejrzanego, na wniosek prokuratora, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, w ramach innego postępowania karnego.

Podejrzany (lat 44) częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Uprzednio był wielokrotnie  karany sądownie, a czynów z art. 190§1a kk i 207§1 kk dopuścił się w warunkach recydywy.

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwa, na podstawie art. 190a§1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, zaś za czyn z art. 207§1 kk kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy  do lat 5. W wypadku działania w warunkach recydywy, sąd może wymierzyć karę w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Informacja Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

 

 

Podobny artykuł

 

Kolejny domowy sadysta trafi przed sąd

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz