Radny Różański skarży decyzję Burmistrza

Maszt P4-ciąg dalszy …

Jak można przeczytać w ostatnim numerze gazetki “Życie Miękowa” Radny Andrzej Różański nie złożył broni i walczy nadal przeciw wydanej przez Burmistrza Krupowicza decyzji pozwalającej na budowę masztu telefonii komórkowej przez operatora P4.

Gdy tylko dowiedziałem się o niekorzystnej dla nas decyzji w imieniu mieszkańców sołectwa Miękowo, złożyłem pismo w biurze Burmistrza Gminy Goleniów , w którym przedstawiłem nasze stanowisko w sprawie budowy kolejnej wieży. 12 stycznia Burmistrz wydał pozytywną dla operatora P4 decyzje w sprawie lokalizacji niechcianej dla Nas inwestycji. Jak poinformował mnie burmistrz Tomasz Banach, urząd musiał wydać taka decyzje i wskazał brak podstaw prawnych do blokowanie tej inwestycji. Dodatkowym argumentem jest fakt , że jeden masz już stoi w Miękowie. W takim przypadku nie pozostało Nam nic innego jak złożyć odwołanie do SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze). Ze względu na złożoność sprawy, wynająłem kancelarie prawna, aby Nas reprezentowała. 7 czerwca SKO podtrzymało decyzje burmistrza – poinformował nas Radny Różański.

Nie składamy broni, składamy skargę na orzeczenie SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Kancelaria prawna jest w trakcie przygotowywania stosownego pisma – dodał Pan Radny. 

 

( red.)

 

Dodaj komentarz