Zgodnie z obietnicą daną mieszkańcom Budna Pan Radny Rady Powiatu Arkadiusz Guziak na sesji w dniu 28.10.2021r. wniósł do Starosty o dwie sprawy.

Pierwsza to interpelacja, która dotyczyła budowy inwestycji zatytułowanej ” Zakład pirolizy”. Precyzując, Pan Radny poprosił o objęcia tego przedsięwzięcia ścisłym nadzorem powiatowego wydziału ochrony środowiska. Wskazując na istotny fakt, iż Starostwo Powiatowe w Goleniowie jest stroną toczącego się postępowania.

Druga zaś to zapytanie odnośnie możliwości podjęcia natychmiastowych działań naprawczych nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Budno – Podańsko.

Jak widać na poniższym zdjęciu, stan drogi można uznać za fatalny i wymagający natychmiastowej interwencji.

Czy Pan Starosta pochyli się nad problemami ? Zobaczymy …

(red.)

Dodaj komentarz