Zamknięty pas autostrady A6 w kierunku Kołbaskowa

W związku z realizacją prac na węźle Szczecin Kijewo zamknięty został prawy pas jezdni autostrady A6 w kierunku na Kołbaskowo. Wykonawca prac wykona roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Utrudnienia w ruchu potrwają do czwartku, 23 lipca br.  

Prace ponownie ruszają

Węzeł drogowy Szczecin Kijewo łączy autostradę A6 z drogą krajową nr 10. Jest połączeniem o znaczeniu krajowym i znacznym natężeniu ruchu. Ponadto węzeł ten stanowi główne połączenie aglomeracji szczecińskiej z siecią autostrad i dróg ekspresowych.

Początkowo prace związane z rozbudową węzła w drodze przetargu powierzono spółce Energopol. Pod koniec 2019 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
odstąpiła umowy z tym wykonawcą. Wynikiem tej decyzji było wszczęcie postępowania przetargowego na dokończenie robót, w wyniku którego zostały podpisane dwie nowe umowy z firmą STRABAG na dokończenie robót w zakresie drogi DK10 i z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI Jerzy Lorenz oraz Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych K.B.I. Sp. z o.o. na dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu DK10.

W ramach tej inwestycji, pod koniec III kwartału br., ogłoszony zostanie ostatni przetarg na rozbudowę węzła. Obejmie on modernizację starych wiaduktów drogowych i wykonanie łącznic. Przebudowany zostanie również fragment autostrady A6 wykonany z płyt betonowych, powstaną także jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. Ostatnim etapem tej inwestycji będzie zagospodarowanie zieleni oraz wykonanie i montaż elementów związanych z oznakowaniem BRD.
Po rozbudowie węzła nastąpi poprawa przepustowości oraz zwiększy się komfort kierowców podróżujących z i do Szczecina.

Zakończenie całości prac związanych z inwestycją, zgodnie z nastąpi w IV kwartale br.

Dodaj komentarz